Dette er tekstversionen af Yderligere information om H2
Klik her for at komme til den grafiske version af Yderligere information om H2

Forside - Læs op - Sitemap


Yderligere information om H2


Hygiejne
Da afsnittet behandler børn med nedsat immunforsvar, stiller vi store krav til hygiejnen, hvilket gælder alle, som færdes på H2.

Der er opsat håndsprit ved indgangene, på alle stuer, ved håndvaske, i køkkenet, opholdsstuen og legestuen. Vi opfordrer alle til at bruge disse flittigt for at mindske generel smitterisiko i afsnittet.


Kontaktpersoner
Alle familier får under indlæggelsen tilknyttet minimum 1 kontaktlæge og 2-3 kontaktsygeplejersker.
Hensigten er at skabe bedst mulig kontinuitet i barnets forløb, pleje og behandling, hvilket kontaktpersonerne er ansvarlige for. Vi tilstræber, så vidt det er muligt, at alle familier tilses/passes af deres kontaktpersoner, men I må dog forvente at I også passes/tilses af afdelingens øvrige personale.


Ankomst H2
Plejepersonalet er oftest de første, I møder på afsnittet. De vil tage imod jer og vise jer til rette. I vil få tildelt en stue, hvor I skal bo under pågældende indlæggelse.
Hver stue er indrettet med TV, DVD og Playstation. Der er eget toilet og bad på de fleste stuer. I sengebordet er der en skuffe, som kan låses – gør brug af dette, da der desværre er sket tyverier på afdelingen.                                                                            
Jeres barn vil blive vejet og målt og ofte har vi brug for kontrol af blodprøver, hvor der afhængigt af barnets alder anvendes EMLA, som er et lokalt bedøvelses-plaster (også kaldet ”trylle-plaster”).
Afhængigt af hvad vi mistænker af sygdomme, vil I blive introduceret for et udredningsprogram, da det er overordentligt vigtigt at vide den eksakte diagnose for at iværksætte den rette behandling. Vi vil udlevere relevant skriftligt materiale/pjecer på baggrund af jeres barns forløb og forsøge at informere og besvare alle spørgsmål, I måtte have. HUSK – der findes ikke dumme spørgsmål, men mange ubesvarede spørgsmål.


Personalet
Der er mange personaler tilknyttet afdelingen. På gangen er der en tavle med en oversigt over, hvilken sygeplejerske, der tager vare på dig og dit barn. Desuden kan I se billeder af personalet.
I løbet af 2018 vil hele personalegruppen blive trænet i relations- og kommunikationsstrategien ”Det gode Samspil”. Børnehospitalet har igangsat projektet for at gøre personalet endnu bedre til at møde og lytte til barnet/en unge. Den validerede og tværfaglige relations- og kommuniktations-strategi er målrettet børn og unge. Målet er at fremme børn og unges trivsel og udvikling, samt at barnet/den unge oplever medbestemmelse og medinddragelse i pleje og behandling.

 

Hverdagen på H2
Den største aktivitet ligger i hverdagene i tidsrummet 07-17. Der er stuegang, diverse undersøgelser/ operationer, og det er også i dagtimerne, de fleste behandlinger finder sted.
Personalet samles til for-stuegang mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.45-09.15 samt onsdag og fredag kl. 09-09.30. Desuden afholdes tværfaglig konference hver onsdag kl. 13-13.30.
Plejepersonalet skifter vagt tre gange i døgnet, hvor der holdes et kort møde om, hvad status er for de børn og unge, som befinder sig på afdelingen. Vagtskifte sker mellem kl. 07-08, kl.15-16 og kl.23-24.
I disse tidsrum kan I selvfølgelig ALTID få fat i personalet, men vi vil bede jer vurdere om jeres henvendelse kan vente til efter konferencen/mødet.

Afdelingen får hver onsdag 10.30-12.30 besøg af hospitalsklovnene ”Viola” og ”Dr. Dulle”. Samt besøg af ”Viola” hver torsdag fra 09.30-12.30. Dette er til stor glæde for både store og små.

          

At være indlagt på H2

På H2 tilbyder vi altid og forventer samtidigt, at én forældre indlægges sammen med jeres barn/unge. Vi har stor respekt for, at I kender jeres barn bedst, og jeres tilstedeværelse og ekspertise giver en tryghed, som har afgørende betydning for jeres barns trivsel og forløb i en fremmed hospitalsverden.

Vi vil informere, støtte og oplære jer i det nye og fremmede, som skal ske for jeres barn.

Vi vil samarbejde med jer om plejen af jeres barn ud fra værdierne ærlighed og åbenhed.
Det er overordentligt vigtigt for os som personale, at vi ved, hvordan jeres barn og I har det, og at I fortæller os det. På den måde kan vi bedre tilrettelægge jeres barns pleje og behandling og have fokus på det, som I har brug for her og nu.
Af mere praktisk karakter bedes I sørge for oprydning på jeres stue. Dvs. sætte jeres ting ind i skabet frem for på gulvet, således vores serviceassistenter kan gøre ordenligt rent på stuen. I bedes bringe brugt service ud i køkkenet, udskifte fyldte affaldsposer samt skifte sengelinned på jeres barns seng og ved udskrivelse tage det af og lægge det til vask i skyllerummet.

Tusind tak for hjælpen.

 

Skolen

h2


Er jeres barn i den undervisningspligtige alder -  0. - 9. kl., er der tilbud om undervisning i afdelingens skole.

Læs mere om Skolen OUH her

samt i pjecen “I skole med kræft – om skolegang og forholdsregler”.

 


 

Legestuen
Legestuen på H2 er børnenes "fristed" og her er fokus på det raske barn og alle former for leg. Dette betyder, at der ikke tages blodprøver, startes behandling, foretages undersøgelser o.lign. hér. Vores pædagog hedder Ann-Berit, og hun tilstræber, at der altid er en hyggelig stemning, hvor børnene kan komme i kontakt med hinanden, spille spil, synge, være kreative og ikke mindst lege.

image alt text


Yderligere information
Kan findes på børnecancerfondens app: ”Børnekræft”.
Her kan I læse om sygdom, behandling, forholdsregler arrangementer på H2 mm. App’en opdateres løbende.

 

Video fra H2

Syv indlagte børn på H2 har skrevet en sang og indspillet denne musikvideo i samarbejde med lærerne i Skolen OUH.

I videoen fortæller børnene bl.a. om, hvordan det er at være indlagt på H2 og få kemoterapi. 

Se videoen på YouTube her:  https://www.youtube.com/watch?v=urWcG_ZbhtA

 

 

Afsnitsledelse

Afdelingssygeplejerske Grete Ingemann Sørensen

Læge Mathias Rathe

 

 

 

 
 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk