Dette er tekstversionen af HM4 - Modtagelsen
Klik her for at komme til den grafiske version af HM4 - Modtagelsen

Forside - Læs op - Sitemap


HM4 - Modtagelsen


Afsnit for akut modtagelse af børn og unge 0-17 år

Kløvervænget 23C, ingang 60/54
5000 Odense C

Telefon: 6541 2637

Telefonen er døgnåben, men for ikke-akutte henvendelser er det bedst ml. kl. 08.00-10.00

Åbningstid i Modtagelsen: 07.30 - 23.30

Sådan sender du mail til os

 

HM4, modtagelsen, foto

Afsnittets funktionsområde

Børnemodtagelsen er et akut modtageafsnit for børn og unge i alderen 0-17 år.

Børnene henvises fra egen læge eller  vagtlæge og kan desuden have ”åbne indlæggelser”. Børnene kommer overvejende med infektionssygdomme, vejrtrækningsproblemer og luftvejssygdomme.

Det akutte modtageafsnit modtager dagligt 10-50 patienter, hvoraf en væsentlig del  (ca. 40 %) udskrives efter få timers observation og undersøgelse ved speciallæge.

Børn som ikke kan hjemsendes indlægges fortrinsvist på afdeling HM4.
 

Se også:

Link Yderlige information om HM4 - Modtagelsen

Link Kost og logi for forældre på H.C. Andersen Børnehospital

Link Forberedelse til indlæggelse eller undersøgelse

Link Parkering


 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk