Dette er tekstversionen af H7 - Børnesengeafsnit
Klik her for at komme til den grafiske version af H7 - Børnesengeafsnit

Forside - Læs op - Sitemap


H7 - Børnesengeafsnit


Afsnit for børn og unge med
kirurgiske og medicinske sygdomme.
Kløvervænget 23C, indgang 60 / 52
5000 Odense C

Telefon:
For ikke-akut henvendelse kan du ringe mellem kl. 08.00 - 14.00.
For akut henvendelse kan du ringe hele døgnet.
65 41 22 45 

Sådan sender du mail til os

 

H7 indgang 52
 
     

 

Afsnittets funktionsområde

Afsnit H7 varetager udredning, behandling og pleje af børn og unge, i alderen 0-17 år, primært med kirurgiske sygdomme. Vi har specialefunktion i mave-tarm sygdomme, øre-, næse- og halssygdomme, og hånd- og ortopædkirurgiske sygdomme samt mindre neurokirurgiske indgreb.

Vi modtager børn og unge fra hele Region Syddanmark samt børn og unge med specielle sygdomme fra hele Danmark.

Besøgstider

Der er ingen faste besøgstider på H7. Raske søskende, bedsteforældre m.m. er velkomne. Det er dog vigtigt, at de ikke er syge eller har været udsat for smidtsomme sygdomme (f.eks. skoldkopper) inden for de sidste 2-3 uger. Hvis der skal kommer mange på besøg samtidig, så aftal det med personalet. Der skal tages hensyn til de andre syge børn og unge på afsnittet.

Se også

 

se Kontrolrapport

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk