Dette er tekstversionen af Erfaringer
Klik her for at komme til den grafiske version af Erfaringer

Forside - Læs op - Sitemap


Erfaringer


PaRIS-projektet har fået passiv brugerinformation via interviews, deltagerobservation og survey, men den aktive inddragelse af lead users i workshops har bragt mange flere detaljer og nuancer.

Det har specielt været muligt at prioritere de forskellige detaljer ved at trække på indholdet af de mange diskussioner, som foregik på workshoppene.

Deltagerne udviste en særdeles god forståelse for de arbejdsmæssige vankeligheder, som personalet på sygehuset har  og fremkom med god, konstruktiv kritik og forslag.
 

Erfaringer fra samarbejdet med patienterne:
 

 

paris
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk