Dette er tekstversionen af Peder Jest
Klik her for at komme til den grafiske version af Peder Jest

Forside - Læs op - Sitemap


Peder Jest


Sekretær:
Tine Thorup Albjerg
Tlf. 30 51 21 02
 


Lægelig direktør

Peder Jest

Tlf. 40 82 73 41

peder.jest@rsyd.dk

 

Fakta om Peder Jest
Peder Jest, lægelig direktør, speciallæge inden for intern medicin og geriatri, tidligere lektor i geriatri.
Siden 1990 har han været cheflæge på flere hospitaler i Danmark, fra mindre hospitaler til hospitalssystemer og siden 2007 lægelig direktør (CMO) ved Odense Universitetshospital (OUH).
Han er også dybt engageret i IT og EPJ udvikling, startede den første hospitalsbaserede EPJ i DK i 1992, medlem af regionens Udvalg for Sundheds IT. Han er medlem af Det Regionale Forskningsråd og medlem af Forskningsrådet på OUH.

Peder Jest er formand for Innovationsrådet på OUH og grundlægger af det fælles forsknings- og innovationscenter mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet; Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).
Medstifter af den danske sammenslutning af lægelige chefer og direktører (FLCD) i 2006. Næstformand for denne fra 2011-2016.

Han er medlem af direktionen for Patient@Home (www.patient@home.dk) og næstformand i bestyrelsen for Welfare Tech Denmark (www.welfaretech.dk).
Derudover er Peder Jest chef for kvalitetssikring på OUH med fokus på patientsikkerhed, patientinddragelse og samarbejde mellem kliniske afdelinger, praktiserende læger og kommunen.
Han har et særligt fokus på innovation indenfor sundhed, og hvordan man bruger nye teknologier og organisatoriske former for at imødekomme dette, herunder borgernes medinddragelse.
Været med i ekspertgruppen i Danske Patienter omkring ProgramPRO og med i diverse tænketanke. Peder har publiceret adskillige videnskabelige arbejder og gør det stadig, nu med et ledelsesmæssigt tilsnit.
Holdt og holder mange internationale foredrag og oplæg og er en anvendt chairman og mødeleder.

 

 

 

 

 

  

 





Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk