Dette er tekstversionen af Simulationstræning
Klik her for at komme til den grafiske version af Simulationstræning

Forside - Læs op - Sitemap


Simulationstræning


Der stilles hele tiden nye krav til højere faglighed, tilegnelse og udvikling af ny viden hos sundhedspersonalet til håndtering af patienters akutte, kritiske tilstande, komplekse situationer, teamwork og kommunikation.

For at imødegå dette krav anvendes simulationstræning som en del af Afdeling Vs strategi for oplæring og uddannelse af studerende, nyansatte læger og sygeplejersker, intensiv- og anæstesikursister.
Der arbejdes også med at udvikle simulationskurser for erfarent personale og teams, såvel specialespecifikt som tværgående.

Simulation muliggør praksisorienteret læring, hvor læringen sker i situationer, der på væsentlige punkter ligner virkelighedens intensive og anæstesiologiske praksissituationer, men hvor patienten ikke udsættes for risiko.

Der trænes praksisfærdigheder, specialespecifikke procedurer, samarbejde, kommunikation og håndtering af akutte situationer.
Dette efterfølges af supervision og debriefing, hvilket på sigt øger patientsikkerheden, idet der laves færre fejl. Læringen og kompetenceudviklingen opnås i et trygt miljø.

I simulationssituationerne lægges der vægt på læring baseret på såvel evidensbaseret teori som praktisk viden og færdigheder samt at læringsrummet er præget af engagement, respekt, faglighed, tolerance og professionalisme.

 

Afdelingslæge Bjørn Ulrik Nielsen, ansvarlig for avanceret færdighedstræning

Afdelingslæge Kenneth Boe Krarup, ansvarlig for non-technical skills training

Udviklingssygeplejerske Lotte Abildgren, driftsleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk