Dette er tekstversionen af Teletolkning
Klik her for at komme til den grafiske version af Teletolkning

Forside - Læs op - Sitemap


Teletolkning


Teletolkning

Teletolkning er OUH´s primære tolkebistand og er gratis for afdelingerne.

Fremmødetolk bør for fremtiden kun anvendes sekundært, dvs. udenfor alm. åbningstid for teletolk.
Afdelingerne skal fortsat selv betale for fremmødetolk.

Åbningstider for teletolkning er alle hverdage fra kl. 08:00 til kl. 15:00

Hvordan bestiller jeg teletolkning:
Der er udarbejdet vejledning til, hvordan teletolkning bestilles. Se venligst uddybende vejledning.
Bestilling af teletolk
 

Hvor finder du hjælp og yderligere information:
Al information vedrørende tolkebistand findes på OUH intranet via dette link: http://info.ouh.dk/webmasterhandicap.asp?id=283354

Hvad sker der med de aftaler jeg allerede har med en teletolk:
De overføres naturligvis og bookingen bibeholdes.

Hvis teletolken ikke er der som aftalt:
Kan tolken ikke kontaktes via videokonferenceudstyret på booket og aftalt tidspunkt: kontakt straks Tolkekontoretpå tlf.: 75 52 88 14

Hvordan skal man forholde sig, hvis man er forsinket og ikke kan overholde aftalen med tolken
Det er vigtigt, at afdelingerne overholder det bestilte tidspunkt og varighed, da tolken kan have aftale om tolkning med andre afdelinger. Hvis man i afdelingen kan se, at tiden ikke kan overholdes, skal man ringe til tolken via videokonferenceudstyret.

Hvordan betjenes teletolkningsudstyret
Der er udarbejdet separat vejledning for, hvordan videokonferenceudstyret betjenes. Vejledningen er placeret ved udstyret.
Vejledning til betjening

Fakturering/betaling for teletolkningsydelsen:
Det er gratis for den enkelte afdeling, da en central konto betaler ydelsen. Det er dog fortsat vigtigt at der straks reklameres  såfremt den bestilte ydelse ikke leveres. 

Kontaktoplysninger
Hvordan kommer vi i gang med at anvende teletolkning?:
Kontakt venligst Henrik Gaunsbæk, IT-afdelingen tlf.: 30 58 83 42

Ved tekniske problemer med apparatur: kontakt Henrik Gaunsbæk, tlf.: 30 58 83 42 eller Eva Lund, IT-afdelingen, tlf.: 60 88 18 11
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk