Dette er tekstversionen af Forskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskning

Forside - Læs op - Sitemap


Forskning


Om HFE-X

Den hæmatologiske forskningsenhed (HFE-X) under Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) udfører klinisk samt præ-klinisk (eksperimentel) forskning. Enheden samarbejder med laboratorier og afdelinger ved SDU, OUH og andre nationale samt internationale samarbejdspartnere.

Interesseret i samarbejde med HFE-X?

Forskningsinteresserede er altid velkomne til at kontakte en medarbejder i forskningsenheden med henblik på deltagelse i projekter, eller drøfte muligheden for at starte eget projekt.  




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk