Dette er tekstversionen af Afdelingens organisation
Klik her for at komme til den grafiske version af Afdelingens organisation

Forside - Læs op - Sitemap


Afdelingens organisation


 
 
 

Afdelingen er organiseret i to kliniske teams således, at patienter og pårørende følges af de samme læger og sygeplejersker i de enkelte afsnit.
 

 

 

 
Modtagelsen, X3:
 
Vi har en modtagelse, X3, hvor du typisk møder os første gang. Det er her, art du får information om den behandling, som vi kan tilbyde dig.
 
Hæmatologisk Ambulatorium, X4:
 
I ambulatoriet kommer du til kontrol eller behandling, og går hjem samme dag.
Ambulatoriet behandler patieter med blodkræft (leukæmi), lymfekræft (malignt lymfom), kræft i knoglemarven (myelomatose) og kroniske blodsygdomme. Behandlingen består af kemoterapi, transfusioner, antistofbehandlinger, behandling emd vækstfaktor, smertebehandling med videre.
 
 
Sengeafsnit X1 og X2:
 
Hvis behandlingen af din sygdom kræver, at du er indlagt, vil du blive indlagt på et af vores to sengeafsnit.
 
Sengeafsnitt X1 har 23 sengepladser. Her behandler vi hovedsagligt patienter med lymfekræft og knoglemarvskræft.
 
Sengeafsnit X2 har 17 sengepladser. her behandler vi hovedsagligt patienter med kræft i blodet.
 
 
Hvem møder du i Afdeling X:
 
I Afdeling X er vi cirka 160 ansatte fordelt på vores to sengeafsnit, modtagelsen, ambulatoriet, hjemmeenheden, vores sekretariat og vores forskningsenhed.
Vi har forskellige faggrupper: lægesekretærer, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, fysioterapeuter, projektsygeplejersker, ergoterapeuter og patientforløbsvejledere.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk