Dette er tekstversionen af Business Cases
Klik her for at komme til den grafiske version af Business Cases

Forside - Læs op - Sitemap


Business Cases


Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner, KL og Videnskabsministeriet udviklet en business case model, som kan anvendes i evalueringen af b.la. telemedicin: https://digst.dk/media/12743/statensbusinesscase_vejledning_v212.pdf

Hensigten med at udarbejde en business case er:

 

a)     at frembringe et økonomisk beslutningsgrundlag for beslutningstagerne

b)     at sikre at projektet fører til målbare effekter via opfølgning på økonomiske og kvalitative gevinster, blandt andet gennem anvendelse af key performance indicators, og

c)      at give processtyring gennem brugen at projektledelsesværkstøjer, såsom interessentanalyse, risici-analyse, milepælsplan og implementeringsstrategi

 

MTV-gruppen har anvendt business case modellen i to større rapporter af telemedicinske tiltag:   

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk