Dette er tekstversionen af Publikationer
Klik her for at komme til den grafiske version af Publikationer

Forside - Læs op - Sitemap


Publikationer


Publikationerne i projektperioden:

Januar 2010

Er der styr på mig?

Rapport baseret på de kvalitative interviews og feltobservationer i kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital. Forfatter af antropolog Helle Max Martin, Danske Sundhedsinstitut.

Juni 2010

Skiltning - et farvekoncept til OUH 

En rapport med fokus på fysisk navigering via farvesektioner af Louise Havlund Andersen, 4.års studerende i grafisk design på Designskolen i Kolding. Hører sammen med delprojektet "Patientens fysiske navigeringsredskab".

At finde vej

Rapport med fokus på fysisk navigering via informationsstander af bl.a. Jeppe Thejsen Reckeweg, 4 semester på IT diplomingeniøruddannelsen ved Syddansk Universitet. Hører sammen med delprojektet "Patientens fysiske navigeringsredskab". 
 

Maj 2011

Hovedresultaterne af spørgeskemaundersøgelsen PaRIS
SDU præsenterer her en samlet oversigt over hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen  
 

December 2009

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen PaRIS 
En dokumentationsrapport fra Syddansk Universitet mhp. at formidle de rå, observerede fordelinger på alle spørgsmålene i Projekt PasRIS' største spørgeskemaundersøgelse, så de umiddelbare resultater hurtigt bliver gjort tilgængeligt for projektet og for den brede offentlighed. Syddansk Universitet følger op med en række videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter samt formidlende artikler i danske tidsskrifter og magasiner.
 

September 2009

Dialogstøttende redskaber - konkret veje til patientinddragelse 
Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har udarbejdet rapporten som et idékatalog til Projekt PaRIS.

 

Viden og erfaringer fra Projekt PaRIS er også præsenteret i forskellige:

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk