Dette er tekstversionen af MTV
Klik her for at komme til den grafiske version af MTV

Forside - Læs op - Sitemap


MTV


Medicinsk Teknologivurdering (MTV) er en alsidig og systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi. Medicinsk teknologi er de metoder og det udstyr, der anvendes i opsporing, diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af helbredsproblemer.

En Medicinsk Teknologivurdering vurderer konsekvenserne af en ny medicinsk teknologi på fire hovedområder:

Læs om hovedområderne her: http://www.ouh.dk/webmasterhandicap.asp?id=410787

Hvorfor MTV?

Formålet med MTV er at skabe et systematisk, alsidigt og veldokumenteret grundlag for beslutninger om og i sundhedsvæsenet. Alle fire elementer søges belyst, hvad enten det drejer sig om overordnede politiske beslutninger eller om mere lokale i den enkelte afdeling.

Resultaterne af analysen sammenfattes og vurderes. I sammenfatningen tilvejebringes en eller flere konklusioner og eventuelle anbefalinger, dvs. et vidensgrundlag for et beslutningsoplæg. MTV er ikke i sig selv en beslutning men derimod et veldokumenteret grundlag for mulige beslutninger.

 

Den forskningsbaserede viden

En Medicinsk Teknologivurdering bygger på eksisterende viden og inddrager al relevant forskning på området. Der foretages en systematisk litteratursøgning inden for de fire aspekter, således der tages udgangspunkt i den bedst, tilgængelige viden.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk