Dette er tekstversionen af Inspektorbesøg
Klik her for at komme til den grafiske version af Inspektorbesøg

Forside - Læs op - Sitemap


Inspektorbesøg


Inspektorbesøget skal ses som en god mulighed for en status på afdelingens kvalitet i lægelig videreuddannelse og som en feedback, der giver anledning til videreudvikling inden for området.

På OUH er der stort fokus på lægelig videreuddannelse med ønske om optimering af uddannelsen og en mere direkte dialog med afdelingerne. Nedenstående "Vejledning for inspektorbesøg ved OUH" bidrager med overblik over processen og sikrer en god forberedelse af møderne. Endvidere er der forslag til materiale og program til inspektorbesøg.

Vejledning for inspektorbesøg ved OUH

Forslag til materiale til inspektorbesøg

Program til inspektorbesøg
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk