Dette er tekstversionen af Center for Klinisk Epidemiologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Center for Klinisk Epidemiologi

Forside - Læs op - Sitemap


Center for Klinisk Epidemiologi


 
 
Logo

 NYT:

 

Ny forskningsstrategi for Center for Klinisk Epidemiologi 2018-2022

Dansk: CKE strategi    English: CCE strategy

 

Følg os på Twitter: @clin_epi_OUH

 

 

Professor Pedro Manuel Sarmento Rodrigues Póvoa, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Hospital de São Francisco Xavier, CHLO, Lissabon, Portugal er udnævnt til adjungeret professor ved Center for Klinisk Epidemiologi i perioden 1. december 2017 - 30. november 2022

 

Pedro - Anders - Kim

 

Der er pr. 1. juli 2017 sket en forlængelse af afdelingens tilhørsforhold til Brigham and Women’s Hospital og Harvard Medical School idet Bente Mertz Nørgård pr. juli 2017 er udnævnt som 1) Senior Epidemiologist at BWH and 2) Lecturer, part-time at Harvard Medical School

 

 

 

Center for Klinisk Epidemiologi har ligget som en selvstændig afdeling ved Odense Universitetshospital (OUH) siden 2007 og er organisatorisk forankret ved stabsafdelingen Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH.

Klinisk epidemiologi og klinisk epidemiologisk forskning er helt centrale nøglefunktioner i forhold til at kunne drive evidensbaseret patientbehandling i et moderne sundhedsvæsen og er derfor en helt central funktion på et moderne universitetshospital.
Klinisk epidemiologi er den ekspertdisciplin, som har patienten som omdrejningspunkt og som inkluderer analyser af patienters prognose, dvs. analyse af hvilke faktorer, der har betydning for eksempelvis patienthelbredelse og -død. Nøgleprædiktorer for patienters prognose er diagnosen og behandlingen, og disse to elementer udgør hovedhjørnestenen indenfor klinisk epidemiologi og for at kunne praktisere evidensbaseret patientbehandling.

Center for Klinisk Epidemiologi arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan, og medvirker til at understøtte forbedret diagnostik, behandling og klinisk kvalitet og dermed bedre prognose for patienterne igennem

 

Der er overordnet to funktionsområder i Center for Klinisk Epidemiologi:

 

1)   Konsulentfunktioner indenfor klinisk epidemiologi og analyse samt bistand ved fondsansøgninger.

Der udføres konsulentopgaver til en række af samarbejdspartnere (lokale, regionale, nationale) indenfor klinisk epidemiologi, data analyse og forskellige forskningsunderstøttende opgaver. Alle projekter har relation til klinisk epidemiologi, patientdiagnostik og behandling. Flere forskningsenheder ved regionens sygehuse har lavet særlig aftale med Center for Klinisk Epidemiologi, hvorigennem de respektive forskningsenheder eksempelvis kan disponere over et halvt biostatistikårsværk (mod betaling).

 

2)   Forskningen ved centeret udgår fra Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi.

Vi udøver klinisk epidemiologisk forskning på internationalt niveau i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale forskere og forskningsinstitutioner.

Forskningsenheden bidrager med 25-30 internationale publikationer årligt og indhenter forskningsbevillinger (nationale og internationale).
Vi har p.t. en adjungeret professor ved centeret, Sonia Friedman fra Brigham and Women Hospital, Boston, og Harvard Medical School og professor Bente Mertz Nørgård har siden 2015 været adjungeret professor ved Harvard Medical School.
Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi uddanner PhD-studerende og en række af medarbejdere ved centeret indgår som vejledere for PhD-studerende samt medicinske bachelor- og kandidatspecialestuderende.  

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk