Dette er tekstversionen af Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitetshospital
Klik her for at komme til den grafiske version af Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitetshospital

Forside - Læs op - Sitemap


Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitetshospital


Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitetshospital repræsenterer oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, udviklingssygeplejersker, kliniske sygeplejelærere samt hygiejnesygeplejersker.

Oversygeplejerskerådet yder faglig rådgivning i alle sager af betydning for sygeplejen, herunder udvikling, forskning, uddannelse og undervisning.

Desuden behandler Oversygeplejerskerådet sager vedr. Odense Universitetshospitals overordnede drift og udvikling, herunder også internt og eksternt samarbejde.

Senest fagligt revideret: 21-04-2017
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk