Dette er tekstversionen af Intensivafsnittene ITA1, ITA2, ITA3, VITA og BRITA
Klik her for at komme til den grafiske version af Intensivafsnittene ITA1, ITA2, ITA3, VITA og BRITA

Forside - Læs op - Sitemap


Intensivafsnittene ITA1, ITA2, ITA3, VITA og BRITA


Sådan sender du mail til os
Telefon: 65 41 38 50
Fax: 65 41 30 28 (ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA)

Fax: 65 41 30 30 (VITA)


J.B. Winsløws Vej 4
indgang 20, 1. sal
5000 Odense C

 


 

 

 


Funktionsområder: ITA1, ITA2, ITA3 og VITA

De intensive afsnit behandler voksne kritisk syge patienter, der har behov for observation, diagnostik, behandling og pleje blandt andet på grund af organsvigt i fx hjerte-kredsløb, lunger og nyrer.

Det er hovedsageligt voksne patienter fra alle afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH), men også patienter fra hele Region Syddanmark og indimellem fra de øvrige regioner, da OUH har landsdelsfunktion inden for specialet.

Personalet er specialister i at pleje og behandle patienter, der fx har gennemgået større operationer eller er ramt af livstruende sygdom, og som derfor har brug for tæt observation, behandling og pleje døgnet rundt.


Funktionsområde: BRITA

BRITA er et børneintensiv afsnit. BRITA modtager børn i alderen op til 16 år med behov for intensiv overvågning efter operation.

Personalet er specialister i at pleje og behandle børnene og arbejder ud fra familiecenteret sygepleje, hvor plejen planlægges ud fra hele familiens behov, og hvor samarbejdet med familien er i fokus.

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk