Dette er tekstversionen af Om afdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Om afdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Om afdelingen


 

Ortopædkirurgisk afdeling varetager behandlingen af lidelser i bevægeapparatet (arme, ben og ryg), opstået ved skader,sygdom eller som følge af medfødte lidelser. Afdelingen er organiseret i en række fagområder, som særskilt varetager behandlinger på basis og højt specialiseret niveau. Afdelingen har regionsfunktion for hele det syddanske område. Informationer omkring behandlinger, ventetider og pleje gives under de specifikke fagområder.

Afdelingen har aktivitet på flere matrikler Odense, Svendborg og Nyborg. I Odense har vi sengeafsnit, dagkirurgi og ambulatorium, desuden er der specialfunktioner på en række områder. I Svendborg har vi sengeafsnit, dagkirurgi samt ambulatorium. I Nyborg opereres udelukkende dagkirurgiske patienter.

 

Lonnie Froberg 

Marianne Lundegaard

Ledende overlæge, Ph.d.
 Lonnie Froberg

    Oversygeplejerske, MPQM
    Marianne Lundegaard

 Afdelingen har Universitetsstatus og varetager undervisning af medicinske studenter og læger. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af sygeplejersker, radiografer og SOSA assistenter samt i uddannelsen af lægesekretærer. Til afdelingen er tilknyttet et professorat. Afdelingen driver Ulykkes Analyse Gruppen, der varetager skadesregistrering og foretager analyser. Afdelingen er centralt placeret i det såkaldte fredstidsberedskab og den regionale traumecenterfunktion ved OUH. Forebyggelse og genoptræning er også en del af afdelingens opgaver.

Venlig hilsen

Afdelingsledelsen 

Tilbage til forsiden

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk