Dette er tekstversionen af Håndtering af spørgsmål
Klik her for at komme til den grafiske version af Håndtering af spørgsmål

Forside - Læs op - Sitemap


Håndtering af spørgsmål


Spørgsmålet modtages af en vagthavende læge eller farmaceut. Lægemiddelinformationen bestræber sig på, at svaret i videst muligt omfang er evidensbaseret, og der udføres en grundig litteratursøgning i medicinske databaser, håndbøger og på internettet.

Ud fra den foreliggende litteratur udarbejder den vagthavende et svar, som inden afsendelse skal godkendes af en speciallæge i klinisk farmakologi. Såfremt svaret haster afgives et kort præliminært svar telefonisk eller pr. mail i løbet af få dage. Indkomne spørgsmål og udarbejdede svar drøftes på to ugentlige konferencer.
 Udvalgte svar sendes til Drugline, som er en international database med lægemiddelspørgsmål og svar. Alle svar udarbejdes derfor på engelsk.

Håndtering af spørgsmål, oversigt
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk