Dette er tekstversionen af Kvalitetssikring
Klik her for at komme til den grafiske version af Kvalitetssikring

Forside - Læs op - Sitemap


Kvalitetssikring


Kvaliteten af Lægemiddelinformationens arbejde sikres ved interne arbejdsinstrukser, definerede ansvarsområder og præciserede standarder for litteratursøgning, udarbejdelse af svar m.v.

De seniore kliniske farmakologer er ansvarlige for supervision ved udarbejdelse af de enkelte svar. Alle svar forelægges på Lægemiddelinformationens konferencer inden afsendelse.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk