Dette er tekstversionen af Værd at vide
Klik her for at komme til den grafiske version af Værd at vide

Forside - Læs op - Sitemap


Værd at vide


Få svar på praktiske spørgsmål, som er relevante at kende svarene på, når du færdes på et hospital som patient eller pårørende.

Værd at vide for alle

► Telefoner - tag hensyn!

►  Netadgang via gaestenet

►  Røgfrit område

►  Besøgstid

►  Tyveri sker

►  Parkering

►  Patientuddannelse

forhallen

►  Kiosk / Minimarked

►  Mad og drikke

►  Pengeautomat (Odense)

 

► Patienthotellet i Odense

kontakt

►  Digital breve - LÆS dine BILAG

►  NemSMS - sådan!

►  Dialog med personalet

►  Patientrettigheder

►  Kan vi gøre noget bedre?

►  Journal - se din e-journal

►  Pjecer - generelle emner

►  Tolk - vi bruger Tele-tolk

►  Præster - til rådighed for alle!

►  Personale under uddannelse

børn og unge

►  HC And - for 3 - 7-årige børn

►  Café Svanen for unge på OUH

 

indlægges 

► Det skal du tage med

TV - typisk i opholdsstuerne

► Post & breve

► Udskrevet fra sygehuset 

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk