Dette er tekstversionen af Oversygeplejerskerådet
Klik her for at komme til den grafiske version af Oversygeplejerskerådet

Forside - Læs op - Sitemap


Oversygeplejerskerådet


Oversygeplejerskerådet ved OUH - Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, repræsenterer oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, udviklingssygeplejersker, forskningssygeplejersker samt uddannelsesansvarlige sygeplejersker.

Oversygeplejerskerådet yder faglig rådgivning i alle sager af betydning for sygeplejen, herunder udvikling, forskning, uddannelse og undervisning.

Desuden behandler Oversygeplejerskerådet sager vedr. overordnede drift og udvikling, herunder også internt og eksternt samarbejde.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk