Dette er tekstversionen af Fyrværkeriulykker
Klik her for at komme til den grafiske version af Fyrværkeriulykker

Forside - Læs op - Sitemap


Fyrværkeriulykker


UlykkesAnalyseGruppen og kortlægning af fyrværkeriskader.

Siden nytåret 1995/1996 har alle Danmarks skadestuer givet oplysninger til Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) ved ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital om skader efter fyrværkeri. Oplysningerne vedrører de to døgn den 31.12. og 1.1. hvert af årene. Der foreligger altså med den landsdækkende kortlægning materiale, som kan belyse udviklingen over en lang periode.

Indsamlingen af fyrværkeriulykker på landsplan, er knyttet til Sikkerhedsstyrelsens kontrol og godkendelse af fyrværkeri.

Hvilke oplysninger indsamles ?

Fra alle landets skadestuer registreres:

Hvis patienterne giver tilsagn tilsendes de fra UAG et udvidet skema med yderligere spørgsmål.

Alene personer som har opsøgt en skadestue indgår i materialet. Der er sket en omlægning af den akutte behandling i nogle dele af landet, hvor en række tidligere skadestuer nu erstattes af vagtlæge betjente eller sygeplejerske betjente skadeklinikker. Dette kan give et ændret antal, men ved rundspørgen nogle af de pgl. steder kan det alene vedrøre de meget lette skader. Det fremgår af de rapporterede skader, at skadestuerne nu behandler de alvorligere skader fra de områder, hvor der er sket en omlægning til skadeklinik.

Antal fyrværkeriskader fordelt på år ses på linket i højre side.


Artikel Ugeskrift for Læger


Spørgeskema kan rekvireres hos Ulykkes Analyse Gruppen Odense Universitets hospital
uag@rsyd.dk
 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk