Dette er tekstversionen af Generelt om afdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Generelt om afdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Generelt om afdelingen


Onkologisk Afdeling R varetager både medicinsk behandling og strålebehandling af kræftpatienter.

I samarbejde med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen er der lavet såkaldte kræftpakker for de enkelte kræftsygdomme. Onkologisk Afdeling R følger disse pakkeforløb, hvilket sikrer, at afdelingen følger retningslinjer for den bedste behandling.

Behandlingen på Onkologisk Afdeling R er i international klasse, og behandlingen koordineres med de øvrige onkologiske afdelinger i Danmark og følger indholdet i ”Sundhedsstyrelsens kræftpakke”.

Veluddannet personale
Personalet er delt op i tværfaglige teams efter kræftdiagnose. På den måde sikrer vi os, at patienterne bliver behandlet og plejet af fagligt personale med høj grad af specialiseret viden inden for bestemte kræftsygdomme.
Afdelingens læger, sygeplejersker og andet personale deltager løbende i efteruddannelsesaktiviteter, så patienten får gavn af den nyeste viden på området. Det er fx specialuddannede sygeplejersker, der giver kemoterapi og strålebehandling.

Patienter vil ofte møde yngre læger, som er læger på vej til at blive speciallæger. Den yngre læge er under supervision af speciallæger, som har erfaringen til at træffe beslutninger om, hvad der er bedst for patienten.

Det er altid speciallæger, der beslutter hvilken behandling, der er den bedste for patienten, selvom patienten ikke altid møder speciallægen.

Der er mange forskningsaktiviteter inden for de enkelte teams med den hensigt hele tide at kunne tilbyde den bedste behandling og pleje. 

Se yderligere information ved at vælge team: 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk