Dette er tekstversionen af Center for Voldtægtsofre
Klik her for at komme til den grafiske version af Center for Voldtægtsofre

Forside - Læs op - Sitemap


Center for Voldtægtsofre


Center for Voldtægtsofre

OUH Odense Universitetshospital
Kløvervænget 23, indgang 55, 1. sal
5000 Odense C

ode.d@rsyd.dk - til samarbejdspartnere

Sådan sender du mail til os - til patienthenvendelser

Hvis overgrebet er sket for max. 7 dage siden,
ringes til tlf. 6541 2348 - telefonen er døgnåben. 

Hvis overgrebet er sket for mere end 7 dage siden,
ringes til tlf. 3057 0922 - telefontid hver onsdag fra kl. 09.00  til 14.00.

Det er gratis at henvende sig.

Parkering
Når du kommer i centret, skal du ikke foretage dig andet end at parkere din bil. Når du igen forlader centret, vil du få udleveret en kode til parkeringsautomaten, så du kan holde gratis parkeret.

Om centret
Det er ingen betingelse, at overgrebet er politianmeldt, og der kræves ingen henvisning fra læge eller andre.

Tilbuddet gælder både for kvinder og mænd
Center for Voldtægtsofre tilbyder en lægeundersøgelse og sikring af beviser (sporsikring) med henblik på eventuel senere retssag samt rådgivning, vejledning og almindelig omsorg fra en af Centrets sygeplejersker.

Selve undersøgelsen og samtalerne foregår under rolige og trygge rammer, og man er velkommen til at have en pårørende eller bekendt med under hele forløbet. Når selve undersøgelsen er overstået, er der mulighed for at få et bad.

Ved behov er der mulighed for overnatning på vores sengeafsnit D6. Dette forudsætter dog, at man bliver indlagt.

Centeret tilbyder kontakt af psykolog med henblik på at afklare evt. behov for terapeutisk forløb. 
Der tilbydes endvidere sexologisk rådgivning samt socialrådgiverbistand. Efter to til tre uger tilbydes en samtale med en sygeplejerske, hvor man blandt andet kan få svar på prøver og kan drøfte og gennemgå det akutte forløb i Centret.

Vælger man at anmelde voldtægten eller det seksuelle overgreb, kan Centret være behjælpelig hermed, og politiets afhøring kan finde sted på Center for Voldtægtsofre.

Ved anmeldelse kan man få gratis advokatbistand.

Som noget nyt kan centret nu også tilbyde rådgivning til pårørende i forbindelse med, hvilke reaktioner der forventes, samt den mest hensigtsmæssige måde at støtte et eventuelt offer på. 

Anmeldelse til politiet
Man afgør selv, om voldtægten eller det seksuelle overgreb skal anmeldes til politiet. Ved anmeldelse er det vigtigt, at den sker så hurtigt som muligt efter overgrebet. Så har politiet bedre mulighed for at sikre eventuelle beviser fra gerningssted og gerningsmand.

Politiet kommer hurtigt til det sted, hvor offeret opholder sig. Der foretages en kort afhøring om overgrebets art, gerningssted og lignende.

Politiet sørger herefter for, at offeret bringes til undersøgelse på Center for Voldtægtsofre. Centrets sygeplejerske orienterer sig kort om situationen. Hvis politiet ønsker det og offeret samtykker, vil en læge foretage en retsmedicinsk undersøgelse med henblik på sikring af spor. Man vil i den forbindelse tilbyde at tage prøver for chlamydia og gonokokker samt en blodprøve for HIV og leverbetændelse.
Herefter vil politiet gerne foretage en mere grundig afhøring. Denne kan foregår i Center for Voldtægtsofre eller på politistationen. Under afhøringen har man ret til at have en  bistandsadvokat (gratis) med.

Nyttige links

Hent brochurerne:  

Information til dig, der har været udsat for voldtægt

Center for Voldtægtsofre - Odense

 

Center for Seksuelt Misbrugte

Etnisk ung

Headspace

Hjælp voldsofre

Invicto

Mødrehjælpen

Offerrådgivningen

Voldtaegt.dk - link til Center for Voldtægt, Århus

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk