Dette er tekstversionen af Sitemap
Klik her for at komme til den grafiske version af Sitemap

Forside - Læs op - Sitemap


SitemapPatientinfo 
dotFind vej 
spacerspacerNye gps-adresser på Odense Universitetshospital 
spacerspacerParkering på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 
spacerspacerParkering for patienter 
spacerspacerParkering for pårørende og gæster 
spacerspacerHandicap-parkering 
spacerspacerParkeringsregler, kontrolgebyr og klager 
spacerspacerBetalingsperiode 
spacerspacerParkering for akutte patienter, bloddonorer og forskningspatienter 
spacerspacerParkering for motorcykler 
spacerspacerParkering for leverandører og håndværkere 
spacerspacerParkering for medarbejdere og beboere 
spacerspacerSygehusenheden Nyborg 
spacerspacerSygehusenheden Ærø 
dotVærd at vide 
spacerspacerRetningslinjer for OUHs Facebookside 
dotNyttige links 
dotFind Smiley-rapporterne 

Fag & udd. 
dotNyheder 
dotPraktik på OUH 
spacerspacerErhvervspraktik på OUH 
spacerspacerStudiepraktik på OUH 
dotUddannelsesmateriale til uddannelsessøgende på OUH 
spacerspacerMedicinhåndtering 
spacerspacerTavshedspligt og indgåelse af tavshedserklæring 
spacerspacerAdgangskort til uddannelsessøgende 
spacerspacerGarderobeskabe til uddannelsessøgende 
spacerspacerVideoklip om håndhygiejne 
spacerspacerUniformsblanket til uddannelsessøgende 
spacerspacerPlacering af uniformsdepoter på OUH, Odense Universitetshospital 
spacerspacerIntro og brand for uddannelsessøgende 
spacerspacerHygiejne - retningslinier på OUH 
spacerspacerVærd at vide om håndhygiejne 
spacerspacerMateriale til Bioanalytikerstuderende 
spacerspacerMateriale til sygeplejestuderende 
spacerspacerStudiemetoder 
spacerspacerModul 1 - Sygeplejestuderende 
spacerspacerModul 4 - Sygeplejestuderende 
spacerspacerModul 6 - Sygeplejestuderende 
spacerspacerModul 8 - Sygeplejestuderende 
spacerspacerModul 11 - Sygeplejestuderende 
spacerspacerModul 12 - Sygeplejestuderende 
spacerspacerModul 13 - Sygeplejestuderende 
spacerspacerInternationalisering i sygeplejerskeuddannelsen 
dotTværsektorielt samarbejde om sundhed 
dotAlmen praksis og OUH 
spacerspacerOUH PraksisNYT 
spacerspacerOm OUH PraksisNYT 
spacerspacerAlmen praksis møder OUH 
spacerspacerPraksiskonsulentordningen 
spacerspacerPraksiskonsulenterne 
spacerspacerStrategi 2015 - 2018 
dotSundhedsfaglig information 
spacerspacerBrug arbejdstøjet med omtanke 
spacerspacerUniformer uden gener 
spacerspacerAmmepolitik i Region Syddanmark 
spacerspacerPraktisk hjælp og ledsagelse 
spacerspacerTeletolkning 
spacerspacerKvalitetsvurdering af pjecer inden for diabetesområdet 
spacerspacerHygiejneretningslinier 
spacerspacerHygiejnekomiteen 
dotProjekter 
spacerspacerTemadag om forebyggelse af tryksår i Region Syddanmark 
spacerspacerSlides fra dagens oplæg 
spacerspacerPaRIS - Patientens Rejse I Sundhedssektoren 
spacerspacerafsluttende rapport 
spacerspacerErfaringer 
spacerspacerPublikationer 
spacerspacerAfslutningskonference d.17.maj 2011 
dotUdvalg, komiteer o.l. 
spacerspacerOUHs Personaleudvekslingspulje 2018 
spacerspacerOpslag 2018, 1. runde 
spacerspacerAnsøgningsskema 
spacerspacerErnæringsrådet 
spacerspacerKontakt 
spacerspacerErnæringspolitik for OUH 
spacerspacerDagsordener og referater, Ernæringsrådet 
spacerspacerBeredskabskomiteen 
spacerspacerLægemiddelkomitéen ved OUH 
spacerspacerCAVE-gruppen - medlemmer, referater m.m. 
spacerspacerOrganisatorisk opbygning af Lægemiddelkomiteen ved OUH 
spacerspacerLægemiddelkomiteens kommissorium, mål og opgaver 
spacerspacerReferater fra Lægemiddelkomitéens møder 
spacerspacerMedlemmer af Lægemiddelkomitéen 
spacerspacerHEKLA - Hospitals Enhed til Kvalitetssikring af LægemiddelAnvendelsen på OUH 
spacerspacerLægemiddelinformationen (LI) ved Klinisk farmakologi, OUH 
spacerspacerOverlægerådet 
spacerspacerOverlægerådet 
spacerspacerArbejdsgrundlag 
spacerspacerVedtægter 
spacerspacerOverlægerådets Forskningsfond 
spacerspacerNyheder 
spacerspacerDagsordner og referater 
spacerspacerStormøder 
spacerspacerOversygeplejerskerådet 
spacerspacerOversygeplejerskerådet ved Odense Universitetshospital 
spacerspacerOversygeplejerskerådet 
spacerspacerBestyrelsen 
spacerspacerOversygeplejerskeforsamlingen 
spacerspacerStrategi for sygeplejen 
spacerspacerKompetenceudvikling 
spacerspacerSygeplejesymposium 
spacerspacerVIS, Vidensdeling I Sygeplejen 
spacerspacerSygeplejefagligt Råd i RSD 
spacerspacerSpecialuddannelsen i intensiv sygepleje i klinisk praksis 
spacerspacerKlinisk uddannelse 
spacerspacerKursister 
spacerspacerKliniske vejledere 
spacerspacerNyheder 
spacerspacerLinks 

Forskning 
dotForskning i tal 
spacerspacerOversigt over antal forskere i afdelingerne 
spacerspacerAntal publikationer på afdelingsniveau 
dotForskning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 
spacerspacerForskningsstrategier og politikker 
spacerspacerForskningsenheder og -ledere 
spacerspacerFunktionsbeskrivelse for forskningsledere 
spacerspacerJob description: Head of Research at OUH and SDU research units 
spacerspacerRåd og udvalg 
spacerspacerForskningsberetninger 
spacerspacerForskningsberetning 2011 - se introvideoer 
spacerspacerKlinisk innovation og telemedicin 
dotRåd og udvalg 
dotEliteforskningscentre 
spacerspacerMidler til etablering af nyt eliteforskningscenter på OUH 
spacerspacerNyt fra Eliteforskningscenter CIMA 
spacerspacerStor hæder til eliteforskningscenter ORCA 
dotFrontlinjecentre ved OUH 
dotRegler og retningslinjer for OUH forskere 
spacerspacerRegler for overhead af eksterne tilskud 
dotProgramkomite for fondsansøgninger 
dotSund Forskning - nyhedsbrev fra OUH og SDU 
spacerspacerOm Sund Forskning 
dotForskningsstrategi 2012-2017 
dotForskningsenheder og -ledere 
dotForskningsberetninger 
dotForskningsstrategier og politikker 
dotForskerstøtte 
dotKlinisk innovation og telemedicin 

Presse 
dotOptagelser og interviews på OUH 
dotAktuelt og pressemeddelelser 
spacerspacerPressemeddelelser udsendt fra OUH 
spacerspacerArkiv 
spacerspacerOUH Aktuelt arkiv 
dotFagligt nyt arkiv 
dotKildeliste 
dotPsykiatrien i Region Syddanmark 
dotOm OUH-organisationen 
dotNyttige links 
spacerspacerwww.regionsyddanmark.dk 
spacerspacerSundhed.dk 

English Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk