Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Praksissamarbejdet - nu i klynger

...

 

Næste skridt i "Praksiskonsulentordningens strategi 2015 - 18" bliver at organisere samarbejde mellem almen praksis og OUH i geografiske klynger. Målet er at styrke samarbejdet yderligere.

 

OUHs Praksiskonsulentordning har 25-års jubilæum næste år - og banede oprindeligt vejen for lignende ordninger i alle regioner og også i udlandet. Men en god idé må hele tiden udvikle sig og følge med tidens behov.

Derfor reorganiseres OUHs 17 praksiskonsulenter i løbet af efteråret 2017 i geografiske klynger, hvor hver praksiskonsulent får "ansvaret" for ca. 9 - 10 praksisklinikker i et givent område på Fyn.  

I den nuværende praksiskonsulentordninger har hver sygehusafdeling en fast tilknyttet praksiskonsulent, som er ansat af OUH til at være bindeledet med deres kollegaer i almen praksis. Men der har aldrig været tradition for det modsatte – dvs. at hver almen praksis (klinik) har haft en fast praksiskonsulent.

Det skal den nye ordning råde bod på. I første omgang som et forsøg, der skal evalueres i 2018, når strategien på området udløber. Hvis klyngerne viser sig at være en succes, gøres ordningen permanent. 


Praksiskonsulentens opgaver i klyngen
Praksiskonsulenten skal være i tæt kontakt med praksisklinikkerne i egen geografisk klynge. Det er i første omgang op til praksiskonsulenten at vurdere, hvordan denne kontakt bedst sker - gennem egentlige klyngemøder, grupper på sociale medier, tolvmandsforeninger, konferencer o.l.

Målet er, at praksiskonsulenten får opbygget et samarbejdsforum med lægerne i klyngen, som kan facilitere arbejdet med at forbedre patientforløb på tværs af sektorerne på hele Fyn. Og i sidste ende bidrage til at sikre et stærkt, sammenhængende sundhedsvæsen for alle patienter og borgere.

- Den nye ordning betyder, at hver praksiskonsulent får en tæt samarbejdsrelation til en gruppe kolleger ude i praksis, fortæller praksiskoordinator Carsten Henriksen.

- Den tætte kontakt skal sikre, at der er mulighed for at få italesat de emner, der efterfølgende skal løses af praktiskonsulentordningen eller en anden praksiskonsulent tilknyttet en specifik afdeling - f.eks. ved gentagne fejl i epikriser eller uklar opgavefordeling i det videre forløb.  


Synlighed og samarbejde
Den almindelige information skal fortsætte via OUH PraksisNYT, på sundhed.dk samt gennem de halvårlige fællesmøder.

- Det kan dog ske, at vi vælger at informere om vigtige emner, f.eks. patientsikkerhed, gennem praksiskonsulenterne, men det vil være undtagelsen, siger praksiskoordinator Erik Holk.

- Den nye organisering har primært til formål at sikre synlighed i forhold til Praksiskonsulentordningen, og synlighed i forhold til hvad den enkelte praksiskonsulent kan hjælpe almen praksis med i forhold til samarbejdet og kommunikationen med OUH.  

- Vi håber at det lykkes - og at vore kolleger ude i praksis vil tage godt imod det nye tiltag, når de bliver kontaktet af praksiskonsulenterne i de kommende måneder, slutter Erik Holk.

 /Lene Galsgaard, kommunikationskonsulent.
 


 

Praksiskonsulentordningen - netop nu

 

...

Direktør Peder Jest (tv.) og praksiskoordinatorerne Erik Holk og Carsten Henriksen udgør ledelsen i OUHs Praksiskonsulentordning.

 

Praksiskoordinatorerne Erik Holk og Carsten Henriksen  opsummerer:

 • Vi arbejder for at sikre det bedst mulige samarbejde mellem sygehus, almen praksis og nu også vores kommuner. Vi repræsenterer almen praksis i samarbejdsfora OUH - i daglig tale kaldet SOF-OUH. Her sikrer valgte repræsentanter fra OUH og kommunerne, at de politisk vedtagne beslutninger implementeres i alle 3 sektorer.
   
 • Lige nu er der også politiske tanker omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er et udviklingssamarbejde mellem såvel sygehus, kommuner og almen praksis, som vi også ser nødvendigheden i at deltage i.
    
 • Den gode henvisning og epikrise er der blevet arbejdet på i flere år. Senest har vi medvirket til at skabe den omvendte epikrise, der forhåbentlig har sikret den bedst mulige information fra sygehus til almen praksis.
   
 • Vi er nu også i gang med at forsøge med det omvendte ambulante notat. I takt med den stigende ambulantstrategi vil der være et behov for hurtig og klar information til almen praksis om, hvilke opgaver vi skal medvirke til at gennemføre for patienten.
   
 • Senest har vi erfaret, at der også er et behov for udvikling og aftaler omkring brugen af korrespondancemeddelelser, så vi sikrer ensartethed i brugen af dette medie. Det vil vi orientere om, når vi kommer videre med arbejdet.


Status på tidligere initiativer

 • Vi har i fællesskab skabt et nyhedsbrev, hvor det redaktionelle ansvar ligger i OUH’s regi, men hvor vi deltager i redaktionsgruppen mhp. at sikre, at det er de mest relevante og dagsaktuelle nyheder, der udsendes i korte og relevante beskeder i dette medie. Statistikken kan ikke vise, om alle kolleger læser det, men vi vil gerne have langt de fleste med.
   
 • Vi har også indgået en aftale med OUH om, at vi 2 gange årligt afholder fællesmøder, hvor relevante emner fra afdelingerne præsenteres. Mødedeltagelsen fra almen praksis er på over 100 kolleger pr. gang. En pæn deltagelse, synes vi, men vi så gerne lidt flere end hver 3. læge på Fyn - selvom vi godt ved, at klinikkerne fortsat skal passes.

 

Kontaktoplysninger:
Praksiskoordinator Erik Holk
erikholk@hotmail.com - tlf. 6550 4000 

Praksiskoordinator Carsten Ottesen Henriksen
coh@dadlnet.dk - tlf. 6263 1010  

 


Siden er sidst opdateret: 12-09-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring