Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Maligne lymfomer

Malignt lymfom er fællesbetegnelsen for en række kræftsygdomme i lymfeknuder og beslægtede væv. Maligne lymfomer inddeles i to hovedtyper: Hodgkin lymfom og non-hodgkin lymfom. Begge hovedtyper findes i flere undertyper, men især non-Hodgkin lymfomer udgøres af en meget blandet gruppe af vidt forskellige lymfekræfttyper.

Afdelingen deltager i følgende kliniske forsøg hos patienter med maligne lymfomer:

 

1.

Titel: "Enrich"

 Kort beskrivelse:
 ENRICH er et 1. linje, fase 3 studie til patienter med ny-diagnoseret Mantle Celle Lymfom, hvor formålet er at sammenligne effekt og bivirkninger af Ibrutinib i kombination med Rituximab (eksperimentelle arm) op imod effekten af standardkemoterapi  i kombination med Rituximab (kontrol arm). Studiet er et investigatorinitieret studie, som sker i samarbejde mellem den Engelske Lymfomgruppe (Cancer Research UK) og den Nordiske Lymfomgruppe.

Ansvarlig læge: Jacob Haaber

Ansvarlige projektsygeplejersker: Manuela Rose og Pia K. Pedersen

 

2.

Titel: "Triangle"

Kort beskrivelse:

TRIANGLE er et fase 3 studie til nyligt diagnoseret, yngre patienter med Mantlecelle lymfom, der vurderes at kunne tåle højdosis kemoterapi med autolog (egne stamceller) stamcellestøtte. I studiet sker der lodtrækning mellem 3 behandlingsarme. Alle 3 behandlingsarme starter med den samme indledende kemoterapi, men herefter er der en forskel: I arm A behandles højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, i arm B samme behandling som arm A, blot ved efterfølgende Ibrutinib vedligeholdelses behandling og arm C gennemføres til højdosisbehandling med stamcellestøtte, men udelukkende Ibrutinib vedligeholdelses behandling.
Ibrutinib er ikke et kemoterapistof, men et biologisk lægemiddel, en såkandt Tyrosinkinase inhibitor,  som specifikt hæmmer udvikling af Mantlecelle lymfom cellen. En behandling som allerede anvendes (indregistreret i Dk) ved tilbagefald af Mantlecellelymfom, hvor der er dokumenteret en god behandlingseffekt hos hovedparten af patienterne.

Ansvarlig læge: Jacob Haaber

Ansvarlige projektsygeplejersker: Laura B. Nielsen og Birgitte Wolf Lundholm

 

3.

Titel: "BioCHIC"

Kort beskrivelse:

Behandlingstilbud til patienter med nydiagnostiseret Diffust Storcellet B-Celle Lymfom (DLBCL) med risikofaktorer.
Nogle patienter med DLBCL har en øget risiko for tilbagefald af deres sygdom, herunder tilbagefald i centralnervesystemet (CNS).
BioCHIC protokollen tilsigter en intensivering af standardbehandlingen med R-CHOP for disse patienter.
Alle patienter modtager en forbehandling og to behandlinger med standardbehandling (R-CHOP). I denne første fase (behandlingsserie 1-2) af gives tillige to behandlinger med Hd-MTX som gives som CNS beskyttende behandling .
Sideløbende med at patienten modtager disse behandlinger, undersøges patientens vævsprøver for tilstedeværelse af en række molekylære (biologiske) risikofaktorer og tilstedeværelse/fravær af disse er afgørende for 2. fase af behandlingen (behandlingsserie 3-6), som vil være én af to behandlinger (R-CHOEP eller DA-EPOCH-R). Endelig afsluttes den samlede behandling med  7. behandlingsserie, som er den samme til begge gruppe (R-AraC).

Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige projektsygeplejersker: Louise Sørensen og Manuela Rose
 

4.

Titel: "LYMRIT-Paradigme"

Kort beskrivelse:

LYMRIT-Paradigme er et tilbud til patienter med tilbagefald i follikulært lymfom. I forsøget behandles med et såkaldt radionucleotid-antistof conjugat (Betalutin). Herved forstås et radioaktivt stof, som er koblet til et antistof. Herved kan radioaktiviteten, som er lymfekræftdræbende, transporteres ind i lymfekræftcellen vha. antistoffet. Der er ingen risiko ved den lille radioaktivitet, for hverken patient eller pårørende. For at sikre, at lægemidlet får optimale betingelser for at virke i lymfekræftcellerne, gives 2 uger før den egentlige behandling en forbehandling med et andet, meget velkendt antistof (Rituximab). På selve behandlingsdagen gives først en infusion med såkaldt ”nøgent antistof” Lilotomab og idenfor 4 timer herefter en infusion af antistoffet koblet til radioaktiviteten (Betalutin). Behandlingen er derefter afsluttet. Der er således tale om 2 ambulante fremmøder, som vil tage en hel dag. Herefter vil patienter blive fulgt med regelmæssige kontroller og scanninger. I studiet undersøges 2 forskellige doseringer af henholdsvis Lilotomab og Betalutin. Hvilken dosis, der skal gives, afgøres ved lodtrækning. De forsøgsansvarlige læger vil vurdere, hvorvidt patient er egnet til inklusion.

 

Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige sygeplejersker: Dorthe Madsen og Pia K. Pedersen
 


 

Afdelingens kommende kliniske forsøg hos patienter med maligne lymfomer:

 

1.

Titel: "Fiorella"

Kort beskrivelse:

FIORELLA-forsøget er et tilbud til patienter på 70 år og derover med nydiagnosticeret lymfekræft i hjernen (PCNSL). PCNSL er en sjælden sygdom, som kun rammer ca. 25 patienter om året i Danmark. Der er en vanskelig sygdom at behandle. Man ved, at flere lægemidler (kemostoffer og andre) er aktive imod sygdommen, men ikke alle tåles lige godt af ældre patienter. Strålebehandling er også en behandlingsmulighed. Ofte begrænses behandlingsmulighederne af almen svækkelse pga lymfekræften og/eller andre sygdomme.
I FIORELLA-forsøget er man, i et stort europæisk samarbejde, gået sammen om at lave en undersøgelse af nye kombinationer af kendte behandlinger (kemo, nyere lægemidler og strålebehandling),
baseret på en vurdering af, hvad den enkelte patient skønnes at kunne tåle. Forsøget består derfor af to dele, A og B, som hver især består af en indledende behandling, efterfulgt af en vedligeholdelsesbehandling.

 

A) Patienter, som skønnes at kunne tåle den mest intensive behandling, modtager en immun-kemoterapikombination (Rituximab-Methotrexat-Procarbazin), efterfulgt af en vedligeholdelsesbehandling i op til 2 år, med enten Procarbazin eller et immunlægemiddel (Lenalidomid). Hvilket af disse præparater, som skal gives, afgøres ved lodtrækning. 
B) Patienter, som vurderes mere skrøbelige, modtager en indledende behandling med en stråle-immun-kemokombination (strålebehandling-Rituximab-Temozolomid), efterfulgt af en vedligeholdelsesbehandling med Temozolomid i op til 1 år.

For både A og B gælder, at alle efterfølgende vil blive fulgt med regelmæssige kontroller og scanninger.


Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige sygeplejersker: Carina Ingemann Larsen og Lisette Brock-Jørgensen

 

 


 


 

 

   

 

 


 

 

 


Siden er sidst opdateret: 23-09-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring