Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Hæmatologisk Forskningsenhed (HFE-X)


 

Velkommen til den hæmatologiske forskningsenhed (HFE-X) ved Odense Universitetshospital.

HFE-X er sat i verden for at administrere og udføre behandlingsforsøg, således at nuværende og kommende patienter vil kunne modtage de bedste behandlingsmuligheder ved god- og ondartede sygdomme i blod, knoglemarv og lymfesystem.

Opgaver

HFE-X er en integreret del af Hæmatologisk Afdeling X og er ansvarlig for at strukturere, planlægge, koordinere, undervise og supervisere ved iværksættelse og gennemførelse af kliniske forskningsprojekter. Dette sker i samarbejde med læger, sygeplejersker, personale fra diverse hjælpeafdelinger og repræsentanter fra medicinalindustrien. Under gennemførelse af forskningsprojekter udfører HFE-X desuden en række administrative opgaver.

Good Clinical Practice (GCP)

Klinisk forskning på mennesker er reguleret af lovgivningen og underlagt reglerne for "Good Clinical Practice" (GCP). Projektsygeplejerskerne har en væsentlig funktion med henblik på at sikre patientens sikkerhed og rettigheder, samt at de data der indsamles om forsøget er af sådan en kvalitet, at de kan anvendes til at forbedre og optimere fremtidige behandlingsmuligheder.

Mission

Vi arbejder for, at hæmatologiske patienter i afdeling X tilbydes de nyeste behandlingstiltag gennem protokollerede kliniske forsøg, hvor lovkrav og GCP-regler overholdes, således at der indsamles valide data, som sikrer den bedst mulige behandling til den fremtidige patient.

Medarbejdere

 

Niels Abildgaard, professor, forskningsleder
niels.abildgaard@rsyd.dk

Charlotte Guldborg Nyvold, professor
charlotte.guldborg.nyvold@rsyd.dk

Sally Grant, daglig leder
sally.grant@rsyd.dk

Birgitte Wolf Lundholm, projektsygeplejerske
birgitte.wolf.lundholm@rsyd.dk

Carina Ingemann Nielsen, projektsygeplejerske
carina.Ingemann.Nielsen@rsyd.dk

Dorthe Madsen
dorthe.madsen@rsyd.dk

Enas Salim Shahin, sekretær
enas.salim.shahin@rsyd.dk

Jannie Kirkegaard, projektsygeplejerske
jannie.kirkegaard@rsyd.dk

Laura B. Nielsen
laura.larsen@rsyd.dk

Lisette Brock-Jørgensen, projektsygeplejerske
lisette.brok-joergensen@rsyd.dk

Louise Sørensen, projektsygeplejerske
louise.Sorensen@rsyd.dk

Manuela Rose, projektsygeplejerske
manuela.rose@rsyd.dk

Paimane Nielsen, projektbionanlytiker
paimane.Nielsen@rsyd.dk

Pernille Sonneborg Pedersen, projektsygeplejerske
pernille.pedersen2@rsyd.dk

Pia Kirsten Pedersen, projektsygeplejerske
pia.k.pedersen@rsyd.dk

Tine Rosenberg, forskningskoordinator
tine.rosenberg@rsyd.dk

Vickie Svane Kristensen, forskningssekretær
vickie.svane.kristensen@rsyd.dk

 

Finansiering af forskningsaktiviteter

HFE-X har et selvstændigt budget og administrerer alle indtægter og udgifter forbundet med gennemførelsen af kliniske forsøg. Udgifterne er bl.a. aflønning af projektpersonale. afregning med hjælpeafdelinger på sygehuset (f.ek.s røntgenafdeling, laboratorier og apotek) samt kontorhold/tryksager m.v. Indtægterne kommer fra fonde, offentlige puljer, lægemiddelindustrien og ikke mindst fra Hæmatologisk Afdelings eget forskningsbudget.

Vær med til at gøre en forskel

Ved ønske om donationer til forskningen, skal man kontakte den daglige leder i HFE-X, Sally Grant, e-mail: sally.grant@rsyd.dk.

 


Siden er sidst opdateret: 22-09-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring